Polityka prywatności

Korzystanie z naszych stron internetowych jest możliwe bez podawania danych osobowych; jeżeli jednak podmiot danych chce skorzystać ze specjalnych usług przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstaw ustawowych do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) oraz zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, takimi jak federalna ustawa o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz) i ustawa o telemediach (Telemediengesetz). Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo

PS Automation GmbH
Philipp-Krämer-Ring 13
67098 Bad Dürkheim
Niemcy
Telefon: +49 (0) 6322 – 94980 – 0
E-mail: info@ps-automation.com

pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy.

Jako administrator danych wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednakże internetowe transmisje danych mogą co do zasady posiadać luki w zabezpieczeniach, dlatego też nie można zagwarantować całkowitej ochrony.

Cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe lub inne technologie przechowywania zapisywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę. Pliki cookie sesji umożliwiają nam rozpoznanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Po zamknięciu przeglądarki te sesyjne pliki cookie są usuwane. Jednak pliki cookie czasami dostarczają informacji umożliwiających automatyczne rozpoznanie użytkownika. Rozpoznawanie to odbywa się na podstawie adresu IP zapisanego w plikach cookie. Uzyskane w ten sposób informacje służą optymalizacji naszych ofert i ułatwiają dostęp do naszej strony. Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki. W przypadku uniemożliwienia lub ograniczenia instalacji plików cookie, nie wszystkie funkcje naszej strony mogą być w pełni użyteczne.

Dane serwera

Ze względów technicznych zbierane są następujące dane wysyłane przez Państwa przeglądarkę internetową do nas lub do naszego dostawcy serwera:

– typy i wersje używanych przeglądarek
– system operacyjny
– strona internetowa, z której Państwo weszli (referrer URL)
– odwiedzone strony naszego serwisu
– data i czas wizyty
– adres IP

Zebrane w ten sposób dane będą tymczasowo przechowywane, ale nie w powiązaniu z żadnymi innymi Państwa danymi. Są one analizowane w celach statystycznych w celu optymalizacji naszej strony internetowej i naszych ofert.

Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa umożliwia kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub funkcji czatu na żywo. Podane przez Państwa dane zostaną wykorzystane w celu przetworzenia Państwa prośby. Funkcja czatu na żywo jest realizowana przy wsparciu naszego partnera LiveChat, Inc. LiveChat, Inc. pracuje ściśle według rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). Do przeczytania na stronie: https://www.livechat.com/general-data-protection-regulation/

Dane osobowe przesłane przez e-mail lub formularz kontaktowy nie będą przekazywane osobom trzecim. Nie ma również porównania tych danych z danymi, które mogą być zbierane przez inne komponenty naszej strony.

Dane zebrane podczas kontaktu z nami za pomocą funkcji czatu z LiveChat, Inc. mogą zostać przekazane osobom trzecim. Wszyscy partnerzy zobowiązują się do przestrzegania rozporządzenia o ochronie danych osobowych (GDPR).

Korzystanie z newslettera

Rejestrując się do naszego newslettera, przekazują nam Państwo swój adres e-mail i opcjonalnie inne dane. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania Państwu newslettera. Dane, które podają Państwo podczas rejestracji do naszego newslettera, będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z otrzymywania naszego newslettera. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji korzystając z linku podanego w newsletterze lub wysyłając do nas wiadomość.

Subskrypcja newslettera z Google reCAPTCHA

Korzystamy z usługi Google reCaptcha, aby ustalić, czy dana osoba lub komputer dokonuje określonego wpisu w naszym formularzu kontaktowym lub formularzu newslettera. Google wykorzystuje następujące dane, aby sprawdzić, czy użytkownik jest człowiekiem czy komputerem: Adres IP używanego urządzenia, strona internetowa, którą Państwo odwiedzają i na której zintegrowana jest captcha, data i czas trwania wizyty, dane identyfikacyjne urządzenia, używana przeglądarka i typ systemu operacyjnego, konto Google, jeśli są Państwo zalogowani w Google, ruchy myszki na obszarach reCaptcha i zadania, dla których należy zidentyfikować obrazy. Podstawą prawną opisanego przetwarzania danych jest Art. 6 Para. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Z naszej strony istnieje uzasadniony interes w tym przetwarzaniu danych, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej strony internetowej i chronić nas przed zautomatyzowanymi wpisami (atakami).

Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics korzysta z tzw. plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i wykorzystanie tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Operator tej strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkownika w celu optymalizacji zarówno usług oferowanych online, jak i działań reklamowych operatora.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W związku z tym Państwa adres IP zostanie przed przekazaniem do Stanów Zjednoczonych skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które ratyfikowały Konwencję o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania przez Państwa z tej strony internetowej w celu generowania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do świadczenia na rzecz operatora tej strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w związku z Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Wtyczka do przeglądarki

Mają Państwo możliwość uniemożliwienia archiwizacji plików cookies poprzez odpowiednie zmiany w ustawieniach Państwa przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać w pełni z wszystkich funkcji tej strony. Ponadto mają Państwo możliwość uniemożliwienia rejestrowania przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec zapisywania danych

Mają Państwo możliwość uniemożliwienia rejestrowania Państwa danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie na poniższy link. Spowoduje to umieszczenie pliku cookie opt-out, który uniemożliwia zapisywanie Państwa danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywacja Google Analytics.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Przetwarzanie danych na zlecenie

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych z Google & Livechat i w pełni realizujemy surowe przepisy niemieckich urzędów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics i Livechat.

Parametry demograficzne udostępniane przez Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji „parametry demograficzne” udostępnianej przez Google Analytics. Umożliwia ona generowanie raportów dostarczających informacji o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę internetową. Źródłem tych informacji są związane z zainteresowaniami reklamy Google, jak również dane o odwiedzających uzyskane od zewnętrznych dostawców. Dane te nie mogą być przyporządkowane do konkretnej osoby. W każdej chwili mają Państwo możliwość dezaktywacji tej funkcji poprzez dokonanie stosownych zmian ustawień dotyczących reklamy na Państwa koncie Google lub mogą Państwo ogólnie zabronić rejestrowania Państwa danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w punkcie „Sprzeciw wobec rejestrowania danych”.

Okres archiwizacji

Dane na poziomie użytkownika lub zdarzenia przechowywane przez Google powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android) zostaną zanonimizowane lub usunięte po upływie 14 miesięcy. W celu uzyskania szczegółów proszę kliknąć na następujący link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

W przypadku LiveChat, Inc. wszystkie przechowywane dane starsze niż sześć miesięcy są automatycznie usuwane co kwartał.

Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics. Jest to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc. z 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (dalej: Google).

Informacje o użytkowaniu i użytkownikach, takie jak adres IP, miejsce, czas lub częstotliwość odwiedzin na naszej stronie internetowej, są przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Korzystamy jednak z Google Analytics z tzw. funkcją anonimizacji, dzięki której Google skraca adres IP w obrębie UE lub EOG przed przekazaniem go do USA.

Zebrane w ten sposób dane są z kolei wykorzystywane przez Google do zapewnienia nam oceny wizyt na naszej stronie internetowej i tego, co odwiedzający robią po wejściu na nią. Dane te mogą być również wykorzystywane do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej i ogólnie z Internetu.

Google oświadcza, że nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi. Ponadto Google oferuje na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en dodatek opt-out z dalszymi informacjami. Dodatek ten może być zainstalowany na najpopularniejszych przeglądarkach i oferuje Państwu dalszą kontrolę nad danymi, które Google zbiera podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Nie zapobiega to jednak przekazywaniu informacji do nas lub do innych usług analizy internetowej, z których możemy korzystać, jak opisano w niniejszym dokumencie.

Google-Maps

Nasza strona internetowa korzysta z Google Maps, aby wyświetlić naszą lokalizację i zapewnić wskazówki. Jest to usługa świadczona przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (dalej: Google).

W przypadku dostępu do komponentów Google Maps zintegrowanych z naszą stroną internetową, Google przechowuje plik cookie na Twoim urządzeniu za pośrednictwem przeglądarki. Ustawienia użytkownika i dane są przetwarzane w celu wyświetlenia naszej lokalizacji i stworzenia opisu trasy. Ten plik cookie zazwyczaj nie jest usuwany przez zamknięcie przeglądarki, ale wygasa po pewnym czasie, chyba że zostanie ręcznie usunięty przez użytkownika.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na takie przetwarzanie, mają Państwo możliwość uniemożliwienia instalacji plików cookie poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku nie będzie można korzystać z „Google Maps” lub tylko w ograniczonym zakresie.

Korzystanie z „Google Maps” oraz informacje uzyskane za pośrednictwem „Google Maps” podlegają warunkom korzystania z Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=en oraz warunkom korzystania z „Google Maps” https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Ochrona danych w przypadku wniosków i procedury składania wniosków

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu realizacji procedury składania wniosków. Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy wnioskodawca przekazuje administratorowi danych odpowiednie dokumenty aplikacyjne pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza internetowego na stronie internetowej. Jeżeli administrator danych zawrze z kandydatem umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z wymogami prawnymi. Jeżeli administrator danych nie zawrze z wnioskodawcą umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie czterech miesięcy od powiadomienia o decyzji odmownej, o ile nie sprzeciwiają się temu inne uzasadnione interesy administratora danych. Innym uzasadnionym interesem w tej relacji jest np. ciężar dowodu w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (Gleichbehandlungsgesetz).

Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z LinkedIn

Administrator danych zintegrował na tej stronie internetowej komponenty korporacji LinkedIn. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom posiadającym istniejące kontakty biznesowe łączenie się i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Spółką operacyjną LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, UNITED STATES. Za kwestie związane z ochroną prywatności poza Stanami Zjednoczonymi odpowiada LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej, prowadzonej przez administratora, na której zintegrowano komponent LinkedIn (wtyczka LinkedIn), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie nakłaniana do pobrania wyświetlenia odpowiedniego komponentu LinkedIn. Dalsze informacje na temat wtyczki LinkedIn są dostępne pod adresem https://developer.linkedin.com/plugins. W trakcie tej procedury technicznej LinkedIn uzyskuje wiedzę o tym, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedził podmiot danych.

LinkedIn otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu LinkedIn, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w LinkedIn w momencie wywołania naszej strony internetowej. Następuje to niezależnie od tego, czy osoba kliknie na przycisk LinkedIn, czy nie. Jeżeli takie przekazywanie informacji do LinkedIn nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, wówczas może ona temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na LinkedIn przed wywołaniem naszej strony internetowej.

LinkedIn zapewnia pod adresem https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls możliwość wypisania się z wiadomości e-mail, wiadomości SMS i reklam targetowanych, a także możliwość zarządzania ustawieniami reklam. LinkedIn korzysta również z usług podmiotów stowarzyszonych, takich jak Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame. Ustawienie takich plików cookie może zostać zanegowane pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązująca polityka prywatności LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka dotycząca plików cookie LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Przepisy o ochronie danych dotyczące zastosowania i wykorzystania YouTube

Na niniejszej stronie internetowej administrator danych zintegrował elementy serwisu YouTube. YouTube jest internetowym portalem wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne ustawianie klipów wideo i innych użytkowników, co zapewnia również bezpłatne ich oglądanie, recenzowanie i komentowanie. Spółką operacyjną YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent YouTube (film wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu YouTube. Dalsze informacje o YouTube można uzyskać pod adresem https://www.youtube.com/yt/about/en/. W trakcie tej procedury technicznej YouTube i Google uzyskują wiedzę o tym, jaką konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedził podmiot danych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w YouTube, YouTube rozpoznaje przy każdym wywołaniu podstrony zawierającej film wideo YouTube, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedził podmiot danych. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google otrzymują poprzez komponent YouTube informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której dane dotyczą, w momencie wywołania naszej strony internetowej jest zalogowana w YouTube; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba ta kliknie na film YouTube, czy nie. Jeżeli takie przekazanie tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, można zapobiec ich dostarczeniu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyloguje się z własnego konta na YouTube przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Przepisy YouTube dotyczące ochrony danych, dostępne pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, zawierają informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube i Google.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 ust. 1 lit. a GDPR służy jako podstawa prawna operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce np. w przypadku, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b GDPR. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Czy nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, przez który wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c GDPR. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby gość uległ wypadkowi w naszej firmie i jego nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wtedy przetwarzanie byłoby oparte na art. 6(1) lit. d GDPR. Wreszcie, operacje przetwarzania mogłyby być oparte na art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Ta podstawa prawna jest stosowana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeśli przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których takie interesy są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. Uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie 2 GDPR).

Informacja / odwołanie / anulowanie

Na podstawie federalnej ustawy o ochronie danych osobowych mogą Państwo bezpłatnie zwrócić się do nas z pytaniami dotyczącymi gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych oraz ich poprawiania, blokowania, usuwania lub odwoływania udzielonej zgody. Zwracamy uwagę, że mają Państwo prawo do korekty nieprawidłowych danych lub usunięcia danych osobowych, o ile temu żądaniu nie stoi na przeszkodzie ustawowy obowiązek przechowywania danych.

Inspektor ochrony danych:

Kurt Huthoff

Numer telefonu: +49 151 58566149