Prohlášení o ochraně dat

Používání našich internetových stránek je možné bez uvedení osobních údajů; pokud však subjekt údajů chce prostřednictvím našich internetových stránek využívat speciální podnikové služby, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pro takové zpracování neexistuje zákonný podklad, zpravidla získáváme souhlas subjektu údajů. Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými v jednotlivých zemích, jako je spolkový zákon o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz) a zákon o telemédiích (Telemediengesetz). Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů náš podnik

PS Automation GmbH
Philipp-Krämer-Ring 13
67098 Bad Dürkheim
Německo
Tel: +49 (0) 6322 – 94980 – 0
E-mail: info@ps-automation.com

by ráda informovala širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme.

Jako správce jsme zavedli četná technická a organizační opatření, abychom zajistili co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Internetové přenosy dat však mohou mít v zásadě bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemusí být zaručena.

Soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory nebo jiné technologie ukládání dat, které prohlížeč ukládá do vašeho počítače. Tyto soubory cookie relace nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznávání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Po zavření prohlížeče se tyto soubory cookie relace vymažou. Soubory cookie však někdy poskytují informace k automatickému rozpoznání uživatele. Toto rozpoznání je založeno na IP adrese uložené v souborech cookie. Takto získané informace slouží k optimalizaci našich nabídek a ke snadnějšímu přístupu na naše stránky. Instalaci souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením prohlížeče. Pokud instalaci souborů cookie zabráníte nebo ji omezíte, nemusí být všechny funkce na našich stránkách plně použitelné.

Údaje o serveru

Z technických důvodů jsou shromažďovány následující údaje, které váš internetový prohlížeč odesílá nám nebo našemu poskytovateli serveru:

– typy a verze používaných prohlížečů
– operační systém
– webová stránka, ze které jste přišli (URL odkazu).
– navštívené webové stránky na našem webu
– datum a čas vaší návštěvy
– IP adresa

Takto shromážděné údaje budou dočasně uloženy, ale nikoli společně s jinými vašimi údaji. Jsou vyhodnocovány pro statistické účely za účelem optimalizace našich webových stránek a našich nabídek.

Možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek

Webové stránky umožňují kontaktovat nás prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře nebo funkce živého chatu. Vámi poskytnuté údaje budou použity za účelem vyřízení vašeho požadavku. Funkce živého chatu je realizována s podporou našeho partnera LiveChat, Inc. Společnost LiveChat, Inc. pracuje přísně v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). K přečtení na adrese: https://www.livechat.com/general-data-protection-regulation/

Osobní údaje zaslané prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře nebudou předány třetím stranám. Nedochází ani k porovnávání těchto údajů s údaji, které mohou být shromažďovány jinými součástmi našich stránek.

Údaje shromážděné při kontaktu s námi prostřednictvím funkce chatu od společnosti LiveChat, Inc. mohou být předány třetím stranám. Všichni partneři se zavazují dodržovat nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Používání newsletteru

Při registraci k odběru našeho newsletteru nám poskytnete svou e-mailovou adresu a volitelně další údaje. Tyto údaje používáme výhradně k zasílání newsletteru. Údaje, které zadáte při registraci k odběru našeho newsletteru, zůstanou u nás uloženy, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit pomocí odkazu uvedeného v newsletteru nebo zasláním zprávy.

Přihlášení k odběru newsletteru pomocí Google reCAPTCHA

K určení, zda konkrétní údaj do našeho kontaktního formuláře nebo formuláře pro zasílání newsletteru zadává osoba nebo počítač, používáme službu Google reCaptcha. Google používá následující údaje k ověření, zda jste člověk, nebo počítač: IP adresa použitého zařízení, webová stránka, kterou navštívíte a na které je captcha integrována, datum a doba trvání návštěvy, identifikační údaje zařízení, použitý prohlížeč a typ operačního systému, účet Google, pokud jste přihlášeni ke službě Google, pohyby myši na oblastech reCaptcha a úkoly, pro které musíte identifikovat obrázky. Právním základem pro popsané zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Na naší straně existuje oprávněný zájem na tomto zpracování údajů, který spočívá v zajištění bezpečnosti našich webových stránek a v ochraně před automatizovanými vstupy (útoky).

Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics používá takzvané soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a které umožňují analýzu používání webových stránek uživateli. Informace generované soubory cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google ve Spojených státech, kde se ukládají.

Ukládání souborů cookie Google Analytics a využívání tohoto analytického nástroje se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel těchto webových stránek má oprávněný zájem na analýze uživatelských vzorců za účelem optimalizace jak online nabízených služeb, tak reklamních aktivit provozovatele.

Anonymizace IP

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše IP adresa zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných státech, které ratifikovaly Úmluvu o Evropském hospodářském prostoru, před jejím odesláním do Spojených států. Úplná IP adresa bude přenesena na jeden ze serverů společnosti Google ve Spojených státech a tam zkrácena pouze ve výjimečných případech. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k analýze vašeho používání těchto webových stránek za účelem vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli těchto webových stránek, které souvisejí s používáním webových stránek a internetu. IP adresa předaná v souvislosti s Google Analytics z vašeho prohlížeče nebude sloučena s jinými údaji, které má Google k dispozici.

Zásuvný modul prohlížeče

Máte možnost zabránit archivaci souborů cookie provedením příslušných změn v nastavení softwaru vašeho prohlížeče. Musíme vás však upozornit, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho máte možnost zabránit zaznamenávání údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Námitka proti zaznamenávání údajů

Máte možnost zabránit zaznamenávání vašich údajů službou Google Analytics kliknutím na následující odkaz. Tím dojde k umístění souboru cookie pro odmítnutí, který zabrání zaznamenávání vašich údajů při budoucích návštěvách této webové stránky: deaktivace služby Google Analytics.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji službou Google Analytics naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Zpracování smluvních údajů

Se společnostmi Google a Livechat jsme uzavřeli dohodu o smluvním zpracování údajů a při používání služeb Google Analytics a Livechat plně uplatňujeme přísná ustanovení německých úřadů pro ochranu údajů.

Demografické parametry poskytované službou Google Analytics

Tato webová stránka používá funkci „demografické parametry“ poskytovanou službou Google Analytics. Umožňuje vytvářet přehledy poskytující informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webových stránek. Zdrojem těchto informací je zájmová reklama společnosti Google a údaje o návštěvnících získané od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Máte možnost tuto funkci kdykoli deaktivovat provedením příslušných změn nastavení pro reklamu ve svém účtu Google nebo můžete obecně zakázat zaznamenávání svých údajů službou Google Analytics, jak je vysvětleno v části „Námitka proti zaznamenávání údajů“.

Údaje na úrovni uživatele nebo incidentu uložené společností Google spojené se soubory cookie, ID uživatele nebo reklamními ID (např. soubory cookie DoubleClick, reklamní ID Android) budou po 14 měsících anonymizovány nebo vymazány. Podrobnosti naleznete na následujícím odkazu:

Údaje na úrovni uživatele nebo incidentu uložené společností Google spojené se soubory cookie, ID uživatele nebo reklamními ID (např. soubory cookie DoubleClick, reklamní ID Android) budou po 14 měsících anonymizovány nebo vymazány. Podrobnosti naleznete na následujícím odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

U společnosti LiveChat, Inc. jsou všechna uložená data starší šesti měsíců čtvrtletně automaticky mazána.

Služba Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics. Jedná se o webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (dále jen: Google).

Informace o používání a uživatelích, jako je IP adresa, místo, čas nebo četnost vašich návštěv na našich webových stránkách, se přenášejí na server společnosti Google ve Spojených státech a tam se ukládají. Používáme však službu Google Analytics s takzvanou anonymizační funkcí, kdy společnost Google zkrátí IP adresu v rámci EU nebo EHP před jejím přenosem do USA.

Takto shromážděné údaje zase Google používá k tomu, aby nám poskytl vyhodnocení návštěv na našich webových stránkách a toho, co návštěvníci po návštěvě dělají. Tyto údaje mohou být také použity k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek a internetu obecně.

Společnost Google uvádí, že vaši IP adresu nespojuje s jinými údaji. Kromě toho společnost Google nabízí na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en navíc doplněk pro odhlášení s dalšími informacemi. Tento doplněk lze nainstalovat do nejrozšířenějších prohlížečů a nabízí vám další kontrolu nad údaji, které Google shromažďuje při návštěvě našich webových stránek. To však nezabrání předávání informací nám nebo jiným službám webové analýzy, které můžeme používat, jak je podrobně popsáno v tomto dokumentu.

Mapy Google

Naše webové stránky používají Mapy Google k zobrazení naší polohy a k poskytování pokynů. Tuto službu poskytuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (dále jen: Google).

Pokud přistupujete k součástem Google Maps integrovaným do našich webových stránek, uloží společnost Google prostřednictvím vašeho prohlížeče do vašeho zařízení soubor cookie. Vaše uživatelská nastavení a údaje jsou zpracovávány za účelem zobrazení naší polohy a vytvoření popisu trasy. Tento soubor cookie se obvykle nesmaže zavřením prohlížeče, ale po určité době vyprší, pokud jej ručně nesmažete.

Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost instalaci souborů cookie zabránit příslušným nastavením v prohlížeči. Upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci používat „Mapy Google“ nebo jen v omezené míře.

Používání Map Google a informací získaných prostřednictvím Map Google se řídí Podmínkami používání služby Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=en a Podmínkami používání Map Google https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Ochrana údajů u žádostí a postupů při podávání žádostí

Správce údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem zpracování postupu podávání žádostí. Zpracování může probíhat i elektronicky. Tak je tomu zejména v případě, že žadatel předloží správci příslušné dokumenty žádosti e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách. Pokud správce údajů uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou poskytnuté údaje uchovávány za účelem zpracování pracovního poměru v souladu s právními předpisy. Pokud správce s uchazečem pracovní smlouvu neuzavře, budou dokumenty žádosti automaticky vymazány čtyři měsíce po oznámení rozhodnutí o odmítnutí, pokud proti výmazu nestojí žádný jiný oprávněný zájem správce. Jiným oprávněným zájmem v této souvislosti je např. důkazní břemeno v řízení podle obecného zákona o rovném zacházení (Gleichbehandlungsgesetz).

Ustanovení o ochraně osobních údajů týkající se použití a využívání sítě LinkedIn

Správce integroval na tyto webové stránky součásti společnosti LinkedIn Corporation. LinkedIn je webová sociální síť, která umožňuje uživatelům se stávajícími obchodními kontakty navazovat kontakty a získávat nové obchodní kontakty. Provozní společností LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, SPOJENÉ STÁTY. Za záležitosti ochrany osobních údajů mimo území Spojených států amerických odpovídá LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje správce a na které byla integrována komponenta LinkedIn (plugin LinkedIn), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván ke stažení zobrazení příslušné komponenty LinkedIn společnosti LinkedIn. Další informace o zásuvném modulu LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://developer.linkedin.com/plugins. V průběhu tohoto technického postupu získá LinkedIn poznatky o tom, jakou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Prostřednictvím komponenty LinkedIn získává LinkedIn informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, a to za předpokladu, že je subjekt údajů v době vyvolání našich webových stránek přihlášen na LinkedIn. K tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba klikne na tlačítko LinkedIn, či nikoli. Pokud je takové předávání informací na LinkedIn pro subjekt údajů nežádoucí, může tomu zabránit tím, že se před vyvoláním naší webové stránky ze svého účtu na LinkedIn odhlásí.

LinkedIn poskytuje v rámci https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls možnost odhlásit se z odběru e-mailových zpráv, SMS zpráv a cílených reklam, jakož i možnost spravovat nastavení reklam. LinkedIn také využívá přidružené společnosti, jako jsou Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame. Nastavení těchto souborů cookie může být odmítnuto na stránkách https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Příslušné zásady ochrany osobních údajů pro LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zásady používání souborů cookie společnosti LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Ustanovení o ochraně údajů při použití a využívání služby YouTube

Na těchto webových stránkách správce integroval součásti YouTube. YouTube je internetový videoportál, který umožňuje vydavatelům videí bezplatně nastavit videoklipy a ostatním uživatelům, který rovněž poskytuje jejich bezplatné prohlížení, hodnocení a komentování. Provozovatelem YouTube je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SPOJENÉ STÁTY. Společnost YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SPOJENÉ STÁTY.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje správce a na které byla integrována komponenta YouTube (video YouTube), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván ke stažení zobrazení příslušné komponenty YouTube. Další informace o službě YouTube lze získat na adrese https://www.youtube.com/yt/about/en/. V průběhu tohoto technického postupu získávají YouTube a Google poznatky o tom, jakou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů přihlášen na YouTube, YouTube při každém vyvolání podstránky, která obsahuje video YouTube, rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek subjekt údajů navštívil. Tyto informace shromažďují YouTube a Google a přiřazují je k příslušnému účtu YouTube subjektu údajů.

YouTube a Google obdrží prostřednictvím komponenty YouTube informaci, že subjekt údajů navštívil naše internetové stránky, pokud je subjekt údajů v době volání na naše internetové stránky přihlášen na YouTube; k tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba klikne na video YouTube, či nikoli. Pokud takové předávání těchto informací YouTube a Googlu není pro subjekt údajů žádoucí, lze doručení zabránit, pokud se subjekt údajů před voláním na naše webové stránky odhlásí ze svého vlastního účtu YouTube.

Informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společnostmi YouTube a Google jsou uvedeny v ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti YouTube, která jsou k dispozici na adrese https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Právní základ pro zpracování

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR slouží jako právní základ pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě, kdy jsou operace zpracování nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, například v případě dotazů týkajících se našich produktů nebo služeb. Podléhá-li naše společnost právní povinnosti, kterou je vyžadováno zpracování osobních údajů, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník v našem podniku zranil a bylo by třeba předat jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné životně důležité informace lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by se zpracování zakládalo na čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR. Nakonec by operace zpracování mohly být založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tento právní základ se používá pro operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Takové operace zpracování jsou zvláště přípustné, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Domníval se, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů klientem správce (47. bod odůvodnění, věta 2 GDPR).

Informace / odvolání / zrušení

Na základě spolkového zákona o ochraně osobních údajů se na nás můžete bezplatně obracet s dotazy týkajícími se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů a jejich opravy, blokování, výmazu nebo odvolání uděleného souhlasu. Upozorňujeme, že máte nárok na opravu nesprávných údajů nebo výmaz osobních údajů, pokud tomuto nároku nebrání zákonná povinnost uchovávání.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr:

Kurt Huthoff

Telefonní číslo: +49 151 58566149