Příslušenství PS-AMS Poruchové relé (FIR)

Poruchové relé (FIR) k přenosu hlášení souhrnné poruchy

Poruchové relé (FIR)

V případě poruchy poskytne výstražný signál. Zatížitelnost při 24 VDC: 100 mA. 

Relevantní poruchy jsou libovolně volitelné a jsou definovány pomocí software.