Obnovitelné zdroje energie

Inteligentní pohony PS-AMS PSL s rozhraním CANopen se používají v solárních elektrárnách v Indii a na Sicílii. Pro výrobu elektřiny jsou zde provozovány turbíny s novou technologií DMS (DMS pro přímou tavenou sůl). Solární tepelná elektrárna využívá jako teplonosné médium kapalnou sůl.