Potravinářský průmysl

Použití:

Regulace páry v procesu konšování čokolády

Požadavek:

Vysoká přesnost regulace, aby se čokoládová hmota po několik hodin udržela v úzkém teplotním rozmezí mezi 45 a 50°C

Řešení:

Rychle regulující PSL 204 AMS na regulačním ventilu