Hasicízařízení

Uzavírací klapky pro hasicí zařízení

V březnu 2016 vyrobila společnost PS Automation 150 kusů otočných pohonů typu PSR-E s provozním napětím 24 VDC pro montáž na uzavírací klapky. Uzavírací klapky jsou určeny k použití v nástěnných hydrantech, které se instalují v nemocnicích, obytných domech, průmyslových a správních budovách.

Aplikace: 

Uzavírací klapka je umístěna na přítoku zásobní nádrže, která napájí jedno nebo dvě hasicí čerpadla. Otvírání a zavírání klapky je řízeno výškou hladiny v nádrži. Vestavěné plovákové spínače přímo ovládají otvírání a zavírání klapky. V případě požáru (požadavku na čerpadlo), tj. při poklesu tlaku nebo když se zapne mezní spínač, běží čerpadla až do příkazu vypnutí. Senzorika je sledována speciálním monitorovacím relé přerušení drátu a zkratu, které v případě chyby zapne čerpadlo (nucený rozběh). Klapka je napájena přes síťový zdroj se záložní baterií 24 VDC.

Požadavek:

Pohon musí být v nepřetržitém provozu alespoň 4 hodiny, aniž by motor dosáhl kritické teploty. Ta je venku na motoru cca 85 °C.

Řešení: 

Ekonomické otočné pohony PSR-E50 s 24 VDC.