Naše vize

Modré aktuátory PSA jsou spojovány se spolehlivými, pokročilými, kompaktními, ekonomickými a elegantně tvarovanými vlastnostmi. Pokud je poptáváno řešení pohonu, které spadá do sortimentu PSA, jsou pohony PS automaticky zařazeny do užšího výběru „Nejlepší poměr cena/výkon“. Skupina PSA je vysoce respektována zákazníky, partnery i dodavateli a je uznávaným zaměstnavatelem.

PSA

• je zaměřena na zákazníka.
Neustále zintenzivňujeme vztahy se svými zákazníky, umožňujeme jim úspěšně pracovat na jejich příslušných trzích tím, že jim pozorně nasloucháme a nabízíme jim přesně to, co potřebují v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu.

• působí po celém světě.
Zákazníkům působícím po celém světě poskytneme servis a podporu na místě. Zůstaneme globálně konkurenceschopní, a proto rozšíříme vyhledávání talentovaných pracovníků v zahraničí i v Německu, abychom mohli trvale těžit z růstu trhů po celém světě.

• je inovativní.
Na základě pohonů, které se osvědčily, budeme neustále podporovat technický rozvoj našich výrobků a našich služeb, plnit budoucí funkční požadavky na pohony armatur, a tím systematicky zvyšovat výhody pro zákazníky.

• přemýšlí komplexně.
Zásadních přínosů pro naše zákazníky a optimalizace nákladů a procesních struktur můžeme dosáhnout pouze tehdy, když máme zajištěny uspokojivé příjmy, které nám umožňují přiměřeně platit naše zaměstnance, sloužit akcionářům podle vloženého kapitálu, včas platit dodavatelům a být schopni provádět výzkum a vývoj.

• pracuje s udržitelností.
Jako zdravá společnost budeme nejen trvale a ziskově růst, ale také cítit osobní odpovědnost za svět, ve kterém žijeme, a budeme se k lidem zaměstnaným v naší společnosti chovat spravedlivě, s úctou a respektem.

• pracuje jednoduše a přímočaře.
Zavazujeme se, že budeme odstraňovat složitost ve všech aspektech naší práce, zvyšovat rychlost reakcí a flexibilitu a snižovat provozní náklady.

Naše motto: „We care for actuation!“

Christian Schmidhuber
Generální ředitel