Prohlášení o ochraně dat

Používání našich internetových stránek je možné bez uvedení osobních údajů; pokud však subjekt údajů chce prostřednictvím našich internetových stránek využívat speciální podnikové služby, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pro takové zpracování neexistuje zákonný podklad, zpravidla získáme souhlas subjektu údajů. Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými v jednotlivých zemích, jako je spolkový zákon o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz) a zákon o telemédiích (Telemediengesetz). Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů náš podnik

PS Automation GmbH
Philipp-Krämer-Ring 13
67098 Bad Dürkheim
Německo
Tel: +49 (0) 6322 – 94980 – 0
E-mail: info@ps-automation.com

by ráda informovala širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme.

Jako správce jsme zavedli četná technická a organizační opatření, abychom zajistili co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Internetové přenosy dat však mohou mít v zásadě bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemusí být zaručena.

Soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory nebo jiné technologie ukládání dat, které prohlížeč ukládá do vašeho počítače. Tyto soubory cookie relace nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznávání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Po zavření prohlížeče se tyto soubory cookie relace vymažou. Soubory cookie však někdy poskytují informace k automatickému rozpoznání uživatele. Toto rozpoznání je založeno na IP adrese uložené v souborech cookie. Takto získané informace slouží k optimalizaci našich nabídek a ke snadnějšímu přístupu na naše stránky. Instalaci souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením prohlížeče. Pokud instalaci souborů cookie zabráníte nebo ji omezíte, nemusí být všechny funkce na našich stránkách plně použitelné.

Údaje o serveru

Z technických důvodů jsou shromažďovány následující údaje, které váš internetový prohlížeč odesílá nám nebo našemu poskytovateli serveru:

– typy a verze používaných prohlížečů
– operační systém
– webová stránka, ze které jste přišli (URL odkazu).
– navštívené webové stránky na našem webu
– datum a čas vaší návštěvy
– IP adresa

Takto shromážděné údaje budou dočasně uloženy, ale nikoli společně s jinými vašimi údaji. Jsou vyhodnocovány pro statistické účely za účelem optimalizace našich webových stránek a našich nabídek.

Možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek

Na webových stránkách nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře nebo chatu. Vámi poskytnuté údaje budou použity za účelem vyřízení vašeho požadavku. Funkce živého chatu je realizována s podporou našeho partnera “Crisp IM SAS”. Společnost Crisp IM SAS pracuje přísně v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). K přečtení na adrese: https://help.crisp.chat/en/article/whats-crisp-eu-gdpr-compliance-status-nhv54c/

Osobní údaje zaslané prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře nebudou předány třetím stranám. Nedochází ani k porovnávání těchto údajů s údaji, které mohou být shromažďovány jinými součástmi našich stránek.

Údaje shromážděné při kontaktu s námi prostřednictvím funkce chatu od společnosti Crisp IM SAS mohou být předány třetím stranám. Všichni partneři se zavazují dodržovat nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Používání newsletteru

Při registraci k odběru našeho newsletteru nám poskytnete svou e-mailovou adresu a volitelně další údaje. Tyto údaje používáme výhradně k zasílání newsletteru. Údaje, které zadáte při registraci k odběru našeho newsletteru, zůstanou u nás uloženy, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit pomocí odkazu uvedeného v newsletteru nebo zasláním zprávy.

Odběr novinek pomocí hCaptcha

Na těchto webových stránkách používáme hCaptcha (dále jen “hCaptcha”). Poskytovatelem je společnost Intuition Machines, Inc., 2211 Selig Drive, Los Angeles, CA 90026, USA (dále jen “IMI”).

Účelem hCaptcha je kontrolovat, zda údaje zadané na těchto webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) zadal člověk nebo automatizovaný program. Za tímto účelem hCaptcha analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik.

Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webové stránky vstoupí na webovou stránku s aktivovanou funkcí hCaptcha. Pro účely analýzy vyhodnocuje hCaptcha různé informace (např. adresu IP, čas strávený návštěvníkem webové stránky na webové stránce nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy jsou předávány systému IMI. Pokud je aplikace hCaptcha používána v “neviditelném režimu”, analýzy probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou o probíhající analýze informováni.

Ukládání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před zneužitím automatizovaného špehování a před SPAMem. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Zpracování údajů je založeno na standardních smluvních doložkách obsažených v dodatku o zpracování údajů k všeobecným obchodním podmínkám IMI nebo ve smlouvách o zpracování údajů.

Další informace o aplikaci hCaptcha naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů a Podmínkách používání na následujících odkazech: https://www.hcaptcha.com/privacy a https://hcaptcha.com/terms.

Analytické nástroje a reklama

etracker

Provozovatel těchto webových stránek využívá k analýze údajů o používání služeb společnosti etracker GmbH z Hamburku v Německu (http://www.etracker.com). Ve výchozím nastavení nepoužíváme k analýze webu soubory cookie. Pokud používáme analytické a optimalizační soubory cookie, získáváme k tomu předem váš výslovný souhlas. V takovém případě a s vaším souhlasem budou soubory cookie použity k umožnění statistické analýzy pokrytí této webové stránky, měření úspěšnosti našich online marketingových opatření, jakož i testovacích postupů, např. k testování a optimalizaci různých verzí naší online nabídky nebo jejích součástí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které ukládá internetový prohlížeč do koncového zařízení uživatele. soubory cookie společnosti etracker neobsahují žádné informace, které by umožňovaly identifikaci uživatele.

Údaje generované pomocí etracker jsou zpracovávány a ukládány společností etracker jménem provozovatele těchto webových stránek výhradně v Německu, a proto podléhají přísným německým a evropským zákonům a normám na ochranu osobních údajů. etracker byl v tomto ohledu nezávisle auditován, certifikován a získal pečeť o ochraně osobních údajů (ePrivacyseal).

Zpracování údajů se provádí na základě právních ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f (oprávněný zájem) německého nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO). Naším zájmem ve smyslu DSGVO (oprávněný zájem) je optimalizace naší online nabídky a naší webové prezentace. Protože je pro nás soukromí našich návštěvníků důležité, údaje, které mohou umožnit odkaz na konkrétní osobu, jako je IP adresa, přihlašovací údaje nebo identifikátory zařízení, jsou co nejdříve anonymizovány nebo pseudonymizovány. Tyto údaje nejsou nijak jinak využívány, ani nejsou slučovány s jinými údaji nebo předávány třetím stranám.

Proti výše uvedenému zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku kliknutím na posuvník. Námitka nemá žádné nepříznivé důsledky. Pokud se posuvník nezobrazí, je shromažďování údajů již zabráněno jinými blokovacími opatřeními.Více informací o ochraně osobních údajů na stránkách etracker najdete zde.

Livechat-Tool Crisp

Crisp je francouzská společnost, a proto její dozorový orgán sídlí ve Francii. Provozovatelem Crispu je Crisp IM SAS, francouzská společnost s ručením omezeným.

Crisp je v souladu s GDPR a přísně dodržuje toto nařízení, aby chránil ukládané údaje uživatelů. Seznam našich poskytovatelů (tj. zpracovatelů údajů) je k dispozici a aktualizován v naší smlouvě o zpracování údajů (DPA). Vezměte také na vědomí, že všichni poskytovatelé zpracovatelů údajů společnosti Crisp byli prověřeni, zda všichni splňují požadavky GDPR.

Veškeré údaje společnosti Crisp jsou uchovávány na serverech umístěných v Evropské unii. Naše údaje o zprávách jsou uloženy na v Nizozemsku a naše údaje o zásuvných modulech jsou uloženy na v Německu. Servery jsou hostovány společností DigitalOcean (s dceřinou společností v EU, která podléhá právu EU).

Společnost Crisp používá relay servery mimo EU, aby snížila latenci pro uživatele připojující se pro terminály vzdálené od serverů společnosti Crisp v EU. Tyto servery neukládají žádné údaje kromě protokolů o připojení (IP adresa, datum připojení, user-agent a zdrojová webová stránka). Tyto relay servery jsou umístěny na ve Spojených státech amerických, Velké Británii a v Singapuru. Společnost Crisp neplánuje v budoucnu ukládat údaje mimo EU.

Některé body souladu společnosti Crisp s GDPR podléhají zákonům Francie, kde je společnost Crisp registrována. Společnost Crisp tedy musí být v souladu s francouzskými zákony o ochraně osobních údajů a také se zákony EU o GDPR. Soulad s GDPR a francouzským právem se uplatňuje celosvětově.

Společnost Crisp řeší informace o identitě koncového uživatele (jméno a příjmení, avatar, společnost) z externích rozhraní API. Tato externí rozhraní API získávají tyto údaje z veřejných informací, které koncový uživatel odsouhlasil ke sdílení ve službě třetí strany (např. na sociálních sítích, jako je LinkedIn nebo Twitter). Tyto údaje o identitě koncového uživatele jsou uloženy ve službách Crisp po dobu, po kterou si zákazník Crisp přeje, aby byly uloženy v jeho databázi Crisp CRM. Služba používaná ke zjišťování těchto informací o uživatelích je Enrich, služba vlastněná a provozovaná společností Crisp.

Více informací naleznete zde.

Zásuvný modul prohlížeče

Máte možnost zabránit archivaci souborů cookie provedením příslušných změn v nastavení softwaru prohlížeče. Musíme vás však upozornit, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho máte možnost zabránit zaznamenávání údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Námitka proti zaznamenávání údajů

Shromažďování vašich údajů společností etracker můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor cookie pro odmítnutí, který zabrání shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách těchto webových stránek:
Další informace o ochraně osobních údajů na stránkách etracker najdete zde.

Zpracování údajů na základě smlouvy

Se společnostmi etracker a Crisp jsme uzavřeli smlouvu o smluvním zpracování údajů a při používání etracker a Crisp plně uplatňujeme přísná ustanovení německých orgánů pro ochranu údajů.

Doba archivace

V systému Crisp. jsou všechny uložené údaje starší dvanácti měsíců každoročně automaticky mazány.

Mapy Google

Naše webové stránky využívají k zobrazení naší polohy a k poskytování pokynů k cestě Mapy Google. Jedná se o službu poskytovanou společností Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (dále jen Google).

Pokud přistupujete k součástem Google Maps integrovaným do našich webových stránek, uloží společnost Google prostřednictvím vašeho prohlížeče do vašeho zařízení soubor cookie. Vaše uživatelská nastavení a údaje jsou zpracovávány za účelem zobrazení naší polohy a vytvoření popisu trasy. Tento soubor cookie se obvykle nevymaže zavřením prohlížeče, ale po určité době vyprší, pokud jej ručně nevymažete.

Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost instalaci souborů cookie zabránit příslušným nastavením v prohlížeči. Upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci používat “Mapy Google” nebo jen v omezené míře.

Používání Map Google a informací získaných prostřednictvím Map Google se řídí Podmínkami používání služby Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=en a Podmínkami používání Map Google https://www.google.com/intl/en_en/help/terms_maps/.

Ochrana údajů pro žádosti a postupy podávání žádostí

Správce údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem zpracování postupu podávání žádostí. Zpracování může být prováděno také elektronicky. Tak je tomu zejména v případě, že žadatel předloží správci příslušné dokumenty žádosti e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách. Pokud správce údajů uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou poskytnuté údaje uchovávány za účelem zpracování pracovního poměru v souladu s právními předpisy. Pokud správce s uchazečem pracovní smlouvu neuzavře, budou dokumenty žádosti automaticky vymazány čtyři měsíce po oznámení rozhodnutí o odmítnutí, pokud proti výmazu nestojí žádný jiný oprávněný zájem správce. Jiným oprávněným zájmem v této souvislosti je např. důkazní břemeno v řízení podle obecného zákona o rovném zacházení (Gleichbehandlungsgesetz).

Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání sítě LinkedIn

Správce integroval na tyto webové stránky součásti společnosti LinkedIn Corporation. LinkedIn je webová sociální síť, která umožňuje uživatelům se stávajícími obchodními kontakty navazovat kontakty a získávat nové obchodní kontakty. Provozní společností LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, SPOJENÉ STÁTY. Za záležitosti ochrany osobních údajů mimo území Spojených států amerických odpovídá LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje správce a na které byla integrována komponenta LinkedIn (plugin LinkedIn), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván ke stažení zobrazení příslušné komponenty LinkedIn společnosti LinkedIn. Další informace o zásuvném modulu LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://developer.linkedin.com/plugins. V průběhu tohoto technického postupu získá LinkedIn poznatky o tom, jakou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Prostřednictvím komponenty LinkedIn získává LinkedIn informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, a to za předpokladu, že je subjekt údajů v době vyvolání našich webových stránek přihlášen na LinkedIn. K tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba klikne na tlačítko LinkedIn, či nikoli. Pokud je takové předávání informací na LinkedIn pro subjekt údajů nežádoucí, může tomu zabránit tím, že se před vyvoláním naší webové stránky ze svého účtu na LinkedIn odhlásí.

LinkedIn poskytuje v rámci https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls možnost odhlásit se z odběru e-mailových zpráv, SMS zpráv a cílených reklam, jakož i možnost spravovat nastavení reklam. LinkedIn také využívá přidružené společnosti, jako jsou Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame. Nastavení těchto souborů cookie může být odmítnuto na stránkách https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Platné zásady ochrany osobních údajů pro LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zásady používání souborů cookie společnosti LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Ustanovení o ochraně údajů při použití a využívání služby YouTube

Na těchto webových stránkách správce integroval součásti YouTube. YouTube je internetový videoportál, který umožňuje vydavatelům videí bezplatně nastavit videoklipy a ostatním uživatelům, který rovněž poskytuje jejich bezplatné prohlížení, hodnocení a komentování. Provozovatelem YouTube je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SPOJENÉ STÁTY. Společnost YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SPOJENÉ STÁTY.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje správce a na které byla integrována komponenta YouTube (video YouTube), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván ke stažení zobrazení příslušné komponenty YouTube. Další informace o službě YouTube lze získat na adrese https://www.youtube.com/yt/about/en/. V průběhu tohoto technického postupu získává YouTube poznatky o tom, jakou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů na YouTube přihlášen, YouTube při každém vyvolání podstránky, která obsahuje video YouTube, rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek subjekt údajů navštívil. Tyto informace shromažďuje YouTube a přiřazuje je k příslušnému účtu YouTube subjektu údajů.

YouTube obdrží prostřednictvím komponenty YouTube informaci, že subjekt údajů navštívil naše internetové stránky, pokud je subjekt údajů v době volání na naše internetové stránky přihlášen na YouTube; k tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba klikne na video YouTube, či nikoli. Pokud takové předání této informace do YouTube není pro subjekt údajů žádoucí, lze doručení zabránit, pokud se subjekt údajů před voláním na naše webové stránky odhlásí ze svého vlastního účtu YouTube.

Informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností YouTube jsou uvedeny v ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti YouTube, která jsou k dispozici na adrese https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Právní základ pro zpracování

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR slouží jako právní základ pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě, kdy jsou operace zpracování nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, například v případě dotazů týkajících se našich produktů nebo služeb. Podléhá-li naše společnost právní povinnosti, kterou je vyžadováno zpracování osobních údajů, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník v našem podniku zranil a bylo by třeba předat jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné životně důležité informace lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by se zpracování zakládalo na čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR. Nakonec by operace zpracování mohly být založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tento právní základ se používá pro operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Takové operace zpracování jsou zvláště přípustné, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Domníval se, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů klientem správce (47. bod odůvodnění, věta 2 GDPR).

Informace / odvolání / zrušení

Na základě spolkového zákona o ochraně osobních údajů se na nás můžete bezplatně obrátit s dotazy týkajícími se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů a jejich opravy, blokování, výmazu nebo odvolání uděleného souhlasu. Upozorňujeme, že máte nárok na opravu nesprávných údajů nebo výmaz osobních údajů, pokud tomuto nároku nebrání zákonná povinnost uchovávání.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Robert Dorsch
Pošta: dsb-ps-automation@dorsch-informationssicherheit.de