KE STAŽENÍ

Vyberte si z následujících možností:

11Příslušenství PS-AMS: Přídavné koncové spínače (2WE-AMS)

Návod k instalaci 2WE PS-AMS PSL

Návod k instalaci 2WE PS-AMS PSQ

12Příslušenství PS-AMS: Vyhřívání spínacího prostoru (HR)

Návod k instalaci HR

13Příslušenství PS-AMS: Lokální řídicí jednotka (PSC.2, PSC.3)

Prospekt PSC.2

Návod k instalaci PSC_2 pro PSL_Mod4

Návod k obsluze PSC.2

Návod k obsluze PSC.3

14Příslušenství PS-AMS: Jištění proti výpadku sítě (PSCP)

Obchodní brožura PSCP PS-AMS PSQ

Obchodní brožura PSCP PSL

15Příslušenství PS-AMS: Komunikační software (PSCS)

Stručný návod k obsluze PSCS-USB

Návod k obsluze PSCS-USB

Návod k obsluze PSCS-WIFI

Návod k obsluze PSCS.2

Komunikační software PSCS

16Příslušenství PS-AMS: Integrovaný procesní regulátor (PSIC)

Prospekt PSIC

Prospekt PSIC_PSQ

Návod k obsluze PSIC

17Příslušenství PS-AMS: Rozhraní Ethernet a průmyslové sběrnice

Prospekt PSPDP

Návod k obsluze PSCAN

Návod k obsluze PSMOD

Návod k obsluze PSPDP

Návod k obsluze PSPN

Configuration File ProfibusDP V1.3

Configuration File Profinet V2.33

18Příslušenství standard: Dva přídavné spínače točivého momentu (2DE)

Datový list 2DE

19Příslušenství standard: Dva přídavné polohové spínače (2WE)

Datový list 2DE/2WE

Návod k instalaci 2WE por PSL Mod4

Návod k instalaci 2WE por PSQx02 a PSR

Návod k instalaci 2WE por PSQx03

20Příslušenství standard: Potenciometr (PD)

Datový list PD

Návod k instalaci PD V1 por PSL_Mod. 4 s centrální podporou V2

Návod k instalaci PD V2 PSL_Mod. 4

Návod k instalaci PD por PSQx02 / PSR

Návod k instalaci PD por PSQx03, PSR-E-C

Návod k instalaci PD por PSR-E, PSQ-E

21Příslušenství standard: Elektronický regulátor polohy (PSAP)

Datový list PSAP

Návod k instalaci PSAP pro PSL Mod. 4

Návod k instalaci PSAP pro PSQx03, PSR a PSL Mod. 3

Návod k instalaci PSAP.2/R a PSAP.3/R s externím Relais pro PSL Mod. 4

22Příslušenství standard: Software (PSCS.PSF)

Komunikační software (PSCS.PSF)

Software PSCS.PSF

23Příslušenství standard: Elektronický snímač polohy (PSPT)

Datový list PSPT

Návod k instalaci PSPT

24Příslušenství standard: Nástrčná spojka

Datový list nástrčná spojka

25Další materiály

Obrazová brožura společnosti PS Automation

Přehled produktů

Obecné podmínky prodeje

Prohlášení o zabudování strojního zařízení s dokončenou částí a ES prohlášení o shodě v souladu se směrnicemi o elektromagnetické kompatibilitě a nízkém napětí

Prohlášení o zabudování části strojního zařízení a ES prohlášení o shodě podle směrnic o elektromagnetické kompatibilitě a nízkém napětí pro PS-AMS PSQ-S

26Certifikáty

Certifikát ISO14001

Certifikát ISO9001

Akcesoria standardowe: Dwa dodatkowe wyłączniki pozycyjne (2WE) | PSF

Datový list 2DE/2WE

Návod k instalaci 2WE por PSF

Příslušenství PS-AMS: Přídavné koncové spínače (2WE-AMS) | PS-AMS PSL

Návod k instalaci 2WE PS-AMS PSL

Příslušenství PS-AMS: Přídavné koncové spínače (2WE-AMS) | PS-AMS PSQ

Návod k instalaci 2WE PS-AMS PSQ

Příslušenství standard: Dva přídavné polohové spínače (2WE) | PSL

Datový list 2DE/2WE

Návod k instalaci 2WE por PSL Mod4

Příslušenství standard: Dva přídavné polohové spínače (2WE) | PSQ

Datový list 2DE/2WE

Návod k instalaci 2WE por PSQx02 a PSR

Návod k instalaci 2WE por PSQx03

PS-AMS PSL

Inteligentní lineární aktuátor optimální pro modulační provoz s tahem od 1 do 25 kN s inovativní technologií, také se zabezpečením proti selhání a sběrnicovým rozhraním

Brožura PSL / PS-AMS PSL

Přehled produktu PSL-AMS

Datový list PSL202-AMS11

Datový list PSL204-AMS11/12

Datový list PSL204-AMS12 Verze s nízkou teplotou -40°C

Datový list PSL208-AMS11

Datový list PSL210-AMS11/12

Datový list PSL210-AMS12 Verze s nízkou teplotou -40°C

Datový list PSL214-AMS12

Datový list PSL214-AMS12 Verze s nízkou teplotou -40°C

Datový list PSL320-325-AMS13

Formulář Nová adaptace

Návod k obsluze PS-AMS PSL

Návod k instalaci PS-AMS PSL

Návod k instalaci 2WE PS-AMS PSL

Opis produktu PSC.2

Instrukcja montażu PSC_2 dla PSL_Mod4

Instrukcja obsługi PSC.2

Instrukcja obsługi PSC.3

Obchodní brožura PSCP PS-AMS PSQ

Obchodní brožura PSCP PSL

Prospekt PSIC

Prospekt PSIC_PSQ

Návod k obsluze PSIC

Prospekt PSPDP

Návod k obsluze PSCAN

Návod k obsluze PSMOD

Návod k obsluze PSPDP

Návod k obsluze PSPN

Configuration File ProfibusDP V1.3

Configuration File Profinet V2.33

Stručný návod k obsluze PSCS-USB

Návod k obsluze PSCS-USB

Návod k obsluze PSCS-WIFI

Návod k obsluze PSCS.2

Komunikační software PSCS

Instrukcja montażu HR

PS-AMS PSQ

Inteligentní čtvrtotáčkový pohon vhodný pro zapínání/vypínání a modulaci s krouticím momentem od 130 do 2 800 Nm - bezpečný provoz a mimořádná kompaktnost

Přehled produktu PS-AMS PSQ

Brožura PSQ / PS-AMS PSQ

Datový list PSQ103-AMS11/12

Datový list PSQ103-AMS11/12 Nízkoteplotní verze -40° C

Datový list PSQ203-AMS11/12

Datový list PSQ203-AMS12 Nízkoteplotní verze -40° C

Datový list PSQ503-AMS12

Datový list PSQ503-AMS12 Nízkoteplotní verze -40° C

Datový list PSQ703-AMS13

Datový list PSQ1003-AMS13

Datový list PSQ1503-AMS13

Datový list PSQ2003-AMS12, PSQ2803-AMS13

Datový list PSQ3003-AMS13

Návod k obsluze PS-AMS PSQ

Návod k instalaci 2WE PS-AMS PSQ

Opis produktu PSC.2

Instrukcja montażu PSC_2 dla PSL_Mod4

Instrukcja obsługi PSC.2

Instrukcja obsługi PSC.3

Obchodní brožura PSCP PS-AMS PSQ

Obchodní brožura PSCP PSL

Prospekt PSIC

Prospekt PSIC_PSQ

Návod k obsluze PSIC

Prospekt PSPDP

Návod k obsluze PSCAN

Návod k obsluze PSMOD

Návod k obsluze PSPDP

Návod k obsluze PSPN

Configuration File ProfibusDP V1.3

Configuration File Profinet V2.33

Stručný návod k obsluze PSCS-USB

Návod k obsluze PSCS-USB

Návod k obsluze PSCS-WIFI

Návod k obsluze PSCS.2

Komunikační software PSCS

Instrukcja montażu HR

Datový list nástrčná spojka

PS-AMS PSQ-S

Inteligentní čtvrtotáčkový pohon ovladatelný přes WiFi, optimální pro modulační provoz díky polohovému regulátoru, vhodný pro zapnutí/vypnutí a modulační provoz s krouticím momentem 60 - 200 Nm

Přehled produktu PS-AMS PSQ-S

Datový list PSQ-S-200-AMS

Návod k obsluze PS-AMS PSQ-S

Návod k obsluze PSC.3

Návod k obsluze PSCS-WIFI

Obchodní brožura PSCP PS-AMS PSQ

Obchodní brožura PSCP PSL

Datový list nástrčná spojka

Instrukcja montażu HR

PSF / PSF-M

Inteligentní lineární aktuátor s bezkartáčovým stejnosměrným motorem, vhodný pro zapnutí/vypnutí a modulaci s tahem od 1 nebo 2 kN (s pojistkou proti selhání nebo bez ní)

Přehled produktu PSF

Přehled produktu PSF-M

Datový list PSF

Datový list PSF301-302

Datový list PSF402.1

Datový list PSF402.2

Datový list PSF-M

Datový list PSF-M301-302

Formulář Nová adaptace

Návod k obsluze PSF

Návod k obsluze PSF-M

Návod k obsluze PSF301_PSF302

Stručný návod k obsluze PSF301_PSF302

Stručný návod k obsluze PSF-M301_PSF-M302

Návod k obsluze PSF402.2

Návod k instalaci příslušenství PSF

Datový list 2DE/2WE

Návod k instalaci 2WE por PSF

Komunikační software (PSCS.PSF)

Software PSCS.PSF

Instrukcja montażu HR

PSF-EX / PSF-M-EX

Inteligentní lineární akční člen s ochranou proti výbuchu vhodný pro zapnutí/vypnutí a modulaci s tahem od 1 do 5 kN (s pojistkou proti selhání až do 2 kN)

Přehled produktu PSF-EX

Přehled produktu PSF-M-EX

Datový list PSF-401-EX & PSF-402-EX

Datový list PSF-402.1-EX

Datový list PSF-402.2-EX

Datový list PSF-M-EX

Osvědčení o typové zkoušce EU TPS 22 ATEX 110398 0002 X

Formulář Nová adaptace

Návod k obsluze PSF-EX (ATEX)

Návod k obsluze PSF-EX (IECEx)

Návod k obsluze PSF-M-EX (ATEX)

Návod k obsluze PSF-M-EX (IECEx)

PSF-Q / PSF-Q-M

Inteligentní otočný pohony pro jednoduché a pokročilé ovládání až do 80 Nm

Datový list PSF-Q

Datový list PSF-Q-M

Návod k obsluze PSF-Q

Návod k obsluze PSF-Q-M

Návod k instalaci příslušenství

Dane techniczne 2DE/2WE

Instrukcja montażu 2WE dla PSL Mod4

Instrukcja montażu 2WE dla PSQx02 i PSR

Instrukcja montażu 2WE dla PSQx03

Instrukcja montażu HR

Datový list nástrčná spojka

PSF-Q-EX / PSF-Q-M-EX

Přehled produktu PSF-Q-EX

Přehled produktu PSF-Q-M-EX

Datový list PSF-Q-EX

Datový list PSF-Q-M-EX

PSL

Lineární aktuátor optimální pro zapnutí/vypnutí a modulaci s tahem od 1 do 30 kN se zvýšenou spolehlivostí, trvanlivostí a zvýšeným komfortem instalace

Přehled produktu PSL Mod4

Brožura PSL / PS-AMS PSL

Datový list PSL201

Datový list PSL202

Datový list PSL204

Datový list PSL204 Verze s nízkou teplotou -40°C

Datový list PSL208-210

Datový list PSL208-210 Verze s nízkou teplotou -40°C

Datový list PSL214

Datový list PSL214 Verze s nízkou teplotou -40°C

Datový list PSL320-325

Datový list PSL330

Formulář Nová adaptace

Návod k obsluze PSL

Návod k instalaci PSL

Datový list 2DE/2WE

Návod k instalaci 2WE por PSL Mod4

Datový list PD

Návod k instalaci PD V1 por PSL_Mod. 4 s centrální podporou V2

Návod k instalaci PD V2 PSL_Mod. 4

Návod k instalaci PD por PSQx02 / PSR

Návod k instalaci PD por PSQx03, PSR-E-C

Návod k instalaci PD por PSR-E, PSQ-E

Datový list PSPT

Návod k instalaci PSPT

Dane techniczne PSAP

Instrukcja montażu PSAP for PSL Mod. 4

Instrukcja montażu PSAP dla PSQx03, PSR i PSL Mod. 3

Instrukcja montażu PSAP.2/R i PSAP.3/R z zewnętrznym Relais dla PSL Mod. 4

Instrukcja montażu HR

PSQ

Robustní čtvrtotáčkový aktuátor s vylepšenou dodatečnou montáží, vhodný pro zapnutí/vypnutí a modulaci s krouticím momentem 130 - 2 800 Nm

Přehled produktu PSQx03

Brožura PSQ / PS-AMS PSQ

News PSQx03

Datový list PSQ103 8-16 sec

Datový list PSQ103 32-65 sec

Datový list PSQ103 150 Nm

Datový list PSQ103 Nízkoteplotní verze -40°C

Datový list PSQ203

Datový list PSQ203 300 Nm

Datový list PSQ203 Nízkoteplotní verze -40°C

Datový list PSQ503

Datový list PSQ503 120 sec

Datový list PSQ503 600 Nm

Datový list PSQ503 Nízkoteplotní verze -40°C

Datový list PSQ703

Datový list PSQ703 Nízkoteplotní verze -40°C

Datový list PSQ1003

Datový list PSQ1003 120 sec

Datový list PSQ1503

Datový list PSQ2003. 2803

Datový list PSQ3003

Návod k obsluze PSQx02

Návod k obsluze PSQx03

Datový list 2DE/2WE

Návod k instalaci 2WE por PSQx02 a PSR

Návod k instalaci 2WE por PSQx03

Dane techniczne 2DE

Datový list PD

Návod k instalaci PD V1 por PSL_Mod. 4 s centrální podporou V2

Návod k instalaci PD V2 PSL_Mod. 4

Návod k instalaci PD por PSQx02 / PSR

Návod k instalaci PD por PSQx03, PSR-E-C

Návod k instalaci PD por PSR-E, PSQ-E

Datový list PSPT

Návod k instalaci PSPT

Dane techniczne PSAP

Instrukcja montażu PSAP for PSL Mod. 4

Instrukcja montażu PSAP dla PSQx03, PSR i PSL Mod. 3

Instrukcja montażu PSAP.2/R i PSAP.3/R z zewnętrznym Relais dla PSL Mod. 4

Datový list nástrčná spojka

Instrukcja montażu HR

PSQ-E

Kompaktní čtvrtotáčkový pohon vhodný pro zapínání a vypínání s krouticím momentem 100-150 Nm na osvědčeném modelu PSQ103

Přehled produktu PSQ-E

Brožura PSQ-E / PSR-E

Datový list PSQ-E

Datový list PSQ-E130

Návod k obsluze PSQ-E

Datový list PD

Návod k instalaci PD V1 por PSL_Mod. 4 s centrální podporou V2

Návod k instalaci PD V2 PSL_Mod. 4

Návod k instalaci PD por PSQx02 / PSR

Návod k instalaci PD por PSQx03, PSR-E-C

Návod k instalaci PD por PSR-E, PSQ-E

Datový list PSPT

Návod k instalaci PSPT

Datový list nástrčná spojka

Instrukcja montażu HR

PSR-E

Robustní čtvrtotáčkový pohon vhodný pro zapnutí/vypnutí a modulaci s krouticím momentem 25 - 50 Nm

Přehled produktu PSR-E

Brožura PSQ-E / PSR-E

Datový list PSR-E25

Datový list PSR-E50 6/12 sec

Datový list PSR-E50 16/33/80 sec

Datový list PSR-E-C25

Datový list PSR-E-C45

Návod k obsluze PSR-E

Návod k obsluze PSR-E-C

Datový list PD

Návod k instalaci PD V1 por PSL_Mod. 4 s centrální podporou V2

Návod k instalaci PD V2 PSL_Mod. 4

Návod k instalaci PD por PSQx02 / PSR

Návod k instalaci PD por PSQx03, PSR-E-C

Návod k instalaci PD por PSR-E, PSQ-E

Datový list PSPT

Návod k instalaci PSPT

Dane techniczne PSAP

Instrukcja montażu PSAP for PSL Mod. 4

Instrukcja montażu PSAP dla PSQx03, PSR i PSL Mod. 3

Instrukcja montażu PSAP.2/R i PSAP.3/R z zewnętrznym Relais dla PSL Mod. 4

Datový list nástrčná spojka

Instrukcja montażu HR