Certifikace a životní prostředí

PS Automation GmbH pracuje s integrovaným systémem řízení podle DIN EN ISO 9001:2015 a DIN EN ISO 14001:2015. Od roku 2001 procházíme každoroční certifikací systému řízení kvality podle normy DIN EN ISO 9001. V květnu 2018 jsme poprvé získali certifikaci podle normy DIN EN ISO 14001,mezinárodní normy pro environmentální management. Zavedením tohoto systému řízení učinila společnost PS Automation další důležitý krok směrem k udržitelnosti, který zahrnuje závazky ve všech oblastech stejnou měrou a má dlouhodobě zlepšit strukturu společnosti.

Co to pro vás znamená?

Naši zákazníci jsou na začátku i na konci všech procesů, protože naším konečným cílem je dosáhnout spokojenosti zákazníků. Všichni zaměstnanci žijí naším systémem řízení, a proto se významně podílejí na zlepšování procesů. Krátké rozhodovací procesy a vysoká flexibilita jsou to, co nás odlišuje! Nechte se přesvědčit našimi službami.

Náš systém environmentálního managementu zohledňuje přímé a významné environmentální aspekty již ve fázi vývoje. Společnost PS Automation vám tak zaručuje udržitelnou výrobu a šetrné využívání přírodních zdrojů.

Konfliktní minerály

Dodd-Frankův zákon § 1502

Konfliktní nerosty jsou suroviny ze zemí, v nichž probíhají ozbrojené konflikty. Pro účely Dodd-Frankova zákona se jedná o suroviny cín, tantal, wolfram, kolumbit a zlato a jejich deriváty, které pocházejí z Demokratické republiky Kongo a sousedních zemí.

Jsme nepřímo dotčeni jako dodavatelé a bereme svou odpovědnost velmi vážně, proto jsme se našich dodavatelů dotazovali na používání výše uvedených látek a upozornili jsme, že nepřijímáme nerosty z konfliktních oblastí.

Společnost PS Automation GmbH (PSA) si včas uvědomila, že je účelné vyrábět vysoce kvalitní výrobky z hlediska funkčnosti a kvality, aniž by se přitom opomíjely příslušné ekologické aspekty. Proto se řídíme následujícími zásadami společnosti:

Nařízení (EU) 2017/821

Tímto nařízením se zavádí systém náležité péče v dodavatelském řetězci Unie s cílem omezit možnosti ozbrojených skupin a bezpečnostních sil obchodovat s cínem, tantalem a wolframem, jejich rudami a zlatem. Cílem tohoto nařízení je zajistit transparentnost a bezpečnost, pokud jde o dodavatelské postupy dovozců z Unie a hutí a rafinerií, které získávají suroviny z konfliktních a vysoce rizikových oblastí.