Akcesoria PS-AMS Łącznik wtykowy

Skrzynka przyłączowa IP68 z wtyczkami ze stykami śrubowymi

Łącznik wtykowy

Zastosowanie łącznika wtykowego jest zalecane, aby uniknąć konieczności otwierania napędu w celu elektrycznego podłączenia w miejscu instalacji. W ten sposób można zapewnić, że stan zautomatyzowanej armatury – np. IP68 – przy dostawie nie będzie wymagał późniejszych modyfikacji.

Łącznik wtykowy z 32 ponumerowanymi stykami, zamontowany z zabezpieczeniem przed zamianą. Łatwa wymiana dzięki identycznemu obłożeniu styków we wszystkich napędach PS-AMS.