Energie odnawialne

Inteligentne siłowniki PS-AMS PSL z interfejsem CANopen są wykorzystywane w elektrowniach słonecznych w Indiach i na Sycylii. Do produkcji energii elektrycznej wykorzystywane są tu turbiny w nowej technologii DMS (DMS – direct molten salt). Elektrownia słoneczna wykorzystuje ciekłą sól jako medium przenoszące ciepło.