dla instalacjigaśniczych

Klapy odcinające dla instalacji gaśniczych

W marcu 2016 r. firma PS Automation wyprodukowała 150 sztuk napędów niepełnoobrotowych typu PSR-E o napięciu roboczym 24 VDC do montażu na klapach odcinających. Klapy odcinające są przeznaczone do zastosowania w hydrantach ściennych, instalowanych w szpitalach, domach prywatnych, zakładach przemysłowych i instytucjach administracji.

Zastosowanie:

Klapa odcinająca znajduje się na dopływie zbiornika zasilającego, który zasila jedną lub dwie pompy gaśnicze. Otwieranie i zamykanie klapy jest realizowane za pomocą regulacji poziomu w zbiorniku. Zamontowane przełączniki pływakowe sterują bezpośrednio otwieraniem i zamykaniem klapy. W razie pożaru (żądanie pompy), tzn. w przypadku spadku ciśnienia lub zadziałania wyłącznika krańcowego, pompy działają do momentu wydania polecenia wyłączenia. Układ czujników jest monitorowany przez specjalny przekaźnik do kontroli przerwania przewodu i zwarcia, który w razie błędu spowoduje włączenie pompy (uruchomienie wymuszone). Klapa jest zasilana przez zasilacz 24VDC podtrzymywany przez baterię.

Wymaganie:

Napęd musi być poddawany ciągłej eksploatacji przez minimum 4 godziny, bez osiągnięcia temperatury krytycznej przez silnik. Jej wartość po zewnętrznej stronie silnika wynosi ok. 85°C.

Rozwiązanie:

Ekonomiczne napędy niepełnoobrotowe PSR-E50 z 24 VDC.