Nasza wizja

Niebieskie siłowniki PSA kojarzone są z niezawodnością, zaawansowaniem, kompaktowością, ekonomicznością i eleganckim kształtem. W przypadku zapotrzebowania na rozwiązanie napędowe, które znajduje się w asortymencie PSA, siłowniki PS są automatycznie umieszczane na krótkiej liście „Najlepszy stosunek jakości do ceny”. PSA cieszy się dużym uznaniem klientów, partnerów i dostawców oraz jest renomowanym pracodawcą.

PSA

• jest zorientowana na klienta.
Będziemy stale intensyfikować relacje z naszymi klientami, umożliwiając im skuteczne działanie na ich rynkach poprzez uważne słuchanie i oferowanie im dokładnie tego, czego potrzebują w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

• działa globalnie.
Klienci działający na całym świecie będą otrzymywać usługi i wsparcie na miejscu. Pozostaniemy konkurencyjni w skali globalnej i dlatego rozszerzymy nasze poszukiwania utalentowanych pracowników zarówno za granicą, jak i w Niemczech, aby trwale korzystać z rozwijających się rynków na całym świecie.

• jest innowacyjny.
Na bazie sprawdzonych napędów będziemy stale wspierać rozwój techniczny naszych produktów i naszych usług, spełniać przyszłe wymagania funkcjonalne dotyczące napędów armatury, a tym samym systematycznie zwiększać korzyści dla klientów.

• myśli całościowo.
Osiągnięcie znacznych korzyści dla naszych klientów oraz optymalizacja kosztów i struktur procesowych są możliwe tylko przy zapewnieniu zadowalających przychodów, które pozwalają nam na odpowiednie wynagradzanie naszych pracowników, obsługę akcjonariuszy zgodnie z zainwestowanym kapitałem, terminowe płacenie dostawcom oraz możliwość prowadzenia badań i rozwoju.

• działa w sposób zrównoważony.
Jako zdrowe przedsiębiorstwo będziemy nie tylko konsekwentnie rozwijać się i osiągać zyski, lecz także będziemy czuć się osobiście odpowiedzialni za świat, w którym żyjemy i będziemy traktować zatrudnionych u nas ludzi w sposób uczciwy, z szacunkiem i sprawiedliwy.

• działa w sposób prosty i nieskomplikowany.
Zobowiązujemy się do wyeliminowania złożoności we wszystkich aspektach naszej pracy, zwiększenia szybkości reakcji i elastyczności oraz obniżenia kosztów operacyjnych.

Nasze motto: „We care for actuation!“

Christian Schmidhuber
CEO