Napędy EX-Proof

PS-AMS PSQ-S

Inteligentny napęd niepełnoobrotowy z nową kompaktową obudową i punktem dostępu Wi-Fi umożliwia łatwą i bezprzewodową parametryzację oraz diagnostykę.

PSF-EX / PSF-M-EX

Napęd liniowy z mechanicznym zabezpieczeniem przed awarią zasilania i atestem ATEX

PSF-Q-EX / PSF-Q-M-EX

Inteligentny, odporny na eksplozję napęd niepełnoobrotowy z mechanicznym zabezpieczeniem przed awarią zasilania lub ręcznym rozruchem awaryjnym