dla instalacji grzewczych

Regulacja temperatury w urządzeniu do odlewania ciągłego

Napędy liniowe serii PS-AMS PSL z interfejsem Profibus DP regulują temperaturę w procesie odlewania ciągłego. Pod koniec roku 2008 firma PS Automation GmbH dostarczyła 30 napędów liniowych PSL202-AMS oraz dwa napędy PSL204-AMS z Profibus DP dla producenta armatur do urządzenia do odlewania ciągłego Stahlwerk Bous GmbH w prowincji Saarland. Zleceniobiorcą była niemiecka firma Küttner Automation GmbH w Trier.

Zastosowanie:

Regulacja temperatury w procesie odlewania ciągłego

Wymaganie:

Wysokie bezpieczeństwo procesu poprzez maksymalną dostępność, precyzyjna regulacja oraz długa żywotność były decydującymi wymaganiami, które miały spełnić napędy.

Rozwiązanie:

Napędy PS Automation GmbH, wyróżniające się nie tylko długą żywotnością i wysoką niezawodnością, ale gwarantujące również optymalną regulację dzięki opatentowanemu rozwiązaniu PS-AMS firmy PS Automation, zostały wybrane jako pierwsze do zastosowania w hucie stali Stahlwerk Bous.