Polityka prywatności

Korzystanie z naszych stron internetowych jest możliwe bez podawania danych osobowych; jeżeli jednak podmiot danych chce skorzystać ze specjalnych usług przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstaw ustawowych do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) oraz zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, takimi jak federalna ustawa o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz) i ustawa o telemediach (Telemediengesetz). Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo

PS Automation GmbH
Philipp-Krämer-Ring 13
67098 Bad Dürkheim
Niemcy
Telefon: +49 (0) 6322 – 94980 – 0
E-mail: info@ps-automation.com

pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy.

Jako administrator danych wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednakże internetowe transmisje danych mogą co do zasady posiadać luki w zabezpieczeniach, dlatego też nie można zagwarantować całkowitej ochrony.

Cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe lub inne technologie przechowywania zapisywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę. Pliki cookie sesji umożliwiają nam rozpoznanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Po zamknięciu przeglądarki te sesyjne pliki cookie są usuwane. Jednak pliki cookie czasami dostarczają informacji umożliwiających automatyczne rozpoznanie użytkownika. Rozpoznawanie to odbywa się na podstawie adresu IP zapisanego w plikach cookie. Uzyskane w ten sposób informacje służą optymalizacji naszych ofert i ułatwiają dostęp do naszej strony. Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki. W przypadku uniemożliwienia lub ograniczenia instalacji plików cookie, nie wszystkie funkcje naszej strony mogą być w pełni użyteczne.

Dane serwera

Ze względów technicznych zbierane są następujące dane wysyłane przez Państwa przeglądarkę internetową do nas lub do naszego dostawcy serwera:

– typy i wersje używanych przeglądarek
– system operacyjny
– strona internetowa, z której Państwo weszli (referrer URL)
– odwiedzone strony naszego serwisu
– data i czas wizyty
– adres IP

Zebrane w ten sposób dane będą tymczasowo przechowywane, ale nie w powiązaniu z żadnymi innymi Państwa danymi. Są one analizowane w celach statystycznych w celu optymalizacji naszej strony internetowej i naszych ofert.

Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa umożliwia skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub funkcji czatu na żywo. Podane przez użytkownika dane zostaną wykorzystane w celu przetworzenia jego zapytania. Funkcja czatu na żywo jest realizowana przy wsparciu naszego partnera “Crisp IM SAS”. Crisp IM SAS działa ściśle zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Do przeczytania na stronie: https://help.crisp.chat/en/article/whats-crisp-eu-gdpr-compliance-status-nhv54c/

Dane osobowe przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego nie będą przekazywane stronom trzecim. Nie ma również porównania tych danych z danymi, które mogą być gromadzone przez inne komponenty naszej witryny.

Dane zebrane podczas kontaktu z nami za pośrednictwem naszej funkcji czatu z Crisp IM SAS mogą być przekazywane stronom trzecim. Wszyscy partnerzy zgadzają się przestrzegać rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Korzystanie z newslettera

Rejestrując się do naszego newslettera, przekazują nam Państwo swój adres e-mail i opcjonalnie inne dane. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania Państwu newslettera. Dane, które podają Państwo podczas rejestracji do naszego newslettera, będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z otrzymywania naszego newslettera. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji korzystając z linku podanego w newsletterze lub wysyłając do nas wiadomość.

Subskrypcja newslettera z hCaptcha

Na tej stronie używamy hCaptcha (dalej “hCaptcha”). Dostawcą jest Intuition Machines, Inc, 2211 Selig Drive, Los Angeles, CA 90026, USA (dalej “IMI”).

Celem hCaptcha jest sprawdzenie, czy dane wprowadzane na tej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) są wprowadzane przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu hCaptcha analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych cech.

Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający witrynę wejdzie na stronę internetową z aktywowaną funkcją hCaptcha. Na potrzeby analizy hCaptcha ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do IMI. Jeśli hCaptcha jest używana w “trybie niewidocznym”, analizy działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są powiadamiani o przeprowadzanej analizie.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed niewłaściwym zautomatyzowanym szpiegowaniem i SPAM-em. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. 6 par. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) zgodnie z definicją zawartą w TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przetwarzanie danych opiera się na standardowych klauzulach umownych zawartych w Dodatku dotyczącym przetwarzania danych do Ogólnych Warunków IMI lub Umowach o przetwarzanie danych.

Więcej informacji na temat hCaptcha można znaleźć w Polityce Prywatności i Warunkach Użytkowania pod następującymi linkami: https://www.hcaptcha.com/privacy i https://hcaptcha.com/terms.

Narzędzia analityczne i reklama

etracker

Dostawca tej strony internetowej korzysta z usług etracker GmbH z Hamburga w Niemczech (http://www.etracker.com) w celu analizy danych dotyczących użytkowania. Domyślnie nie używamy plików cookie do analizy sieci. W zakresie, w jakim korzystamy z analitycznych i optymalizacyjnych plików cookie, z wyprzedzeniem uzyskujemy wyraźną zgodę użytkownika. W takim przypadku i za zgodą użytkownika pliki cookie będą wykorzystywane w celu umożliwienia statystycznej analizy zasięgu tej witryny, pomiaru skuteczności naszych działań marketingowych online, a także procedur testowych, np. w celu testowania i optymalizacji różnych wersji naszej oferty online lub jej komponentów. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie etracker nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Dane wygenerowane przez etracker są przetwarzane i przechowywane przez etracker w imieniu dostawcy tej strony internetowej wyłącznie w Niemczech i dlatego podlegają surowym niemieckim i europejskim przepisom i standardom ochrony danych. etracker został poddany niezależnemu audytowi, certyfikowany i otrzymał znak jakości w zakresie ochrony danych (ePrivacyseal) w tym zakresie.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawnych Art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes) niemieckiego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO). Naszą troską w zakresie DSGVO (uzasadniony interes) jest optymalizacja naszej oferty online i naszej obecności w Internecie. Ponieważ prywatność odwiedzających jest dla nas ważna, dane, które mogą umożliwić odniesienie do konkretnej osoby, takie jak adres IP, login lub identyfikatory urządzenia, są anonimizowane lub pseudonimizowane tak szybko, jak to możliwe. Dane te nie są wykorzystywane w żaden inny sposób, nie są łączone z innymi danymi ani przekazywane stronom trzecim.

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się wyżej wymienionemu przetwarzaniu danych, klikając suwak. Sprzeciw nie ma żadnych negatywnych konsekwencji. Jeśli suwak nie jest wyświetlany, gromadzenie danych jest już uniemożliwione przez inne środki blokujące.Więcej informacji na temat ochrony danych w etracker można znaleźć tutaj.

Livechat-Tool Crisp

Crisp jest spółką francuską, w związku z czym jej organ nadzorczy ma siedzibę we Francji. Crisp jest obsługiwany przez Crisp IM SAS, francuską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Crisp jest zgodny z RODO i ściśle przestrzega przepisów dotyczących ochrony przechowywanych przez nas danych użytkowników. Lista naszych dostawców (tj. podmiotów przetwarzających dane) jest dostępna i aktualizowana w naszej Umowie o przetwarzaniu danych (DPA). Należy również pamiętać, że wszyscy dostawcy usług przetwarzania danych Crisp zostali sprawdzeni pod kątem zgodności z RODO.

Wszystkie dane Crisp są przechowywane na serwerach hostowanych w Unii Europejskiej. Nasze dane dotyczące wiadomości są przechowywane w Holandii, a dane dotyczące wtyczek są przechowywane w Niemczech. Serwery są hostowane przez DigitalOcean (spółkę zależną w UE podlegającą prawu UE).

Crisp korzysta z serwerów przekaźnikowych poza UE, aby zmniejszyć opóźnienia dla użytkowników łączących się z terminalami oddalonymi od serwerów Crisp w UE. Serwery te nie przechowują żadnych danych z wyjątkiem dzienników połączeń (adres IP, data połączenia, agent użytkownika i strona źródłowa). Te serwery przekaźnikowe są hostowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii i Singapurze. Crisp nie planuje przechowywania danych poza UE w przyszłości.

Niektóre punkty zgodności Crisp z RODO podlegają prawu Francji, gdzie Crisp jest zarejestrowany. W związku z tym Crisp musi przestrzegać francuskich przepisów o ochronie danych, a także unijnych przepisów RODO. Zgodność z RODO i francuskim prawem jest stosowana na całym świecie.

Crisp rozwiązuje informacje o tożsamości użytkownika końcowego (imię i nazwisko, awatar, firma) z zewnętrznych interfejsów API. Te zewnętrzne interfejsy API pozyskują te dane z informacji publicznych, które użytkownik końcowy zgodził się udostępnić w usłudze strony trzeciej (np. w sieciach społecznościowych, takich jak LinkedIn lub Twitter). Te informacje o tożsamości użytkownika końcowego są przechowywane w usługach Crisp tak długo, jak klient Crisp życzy sobie, aby były przechowywane w jego bazie danych Crisp CRM. Usługa używana do wykrywania takich informacji o użytkowniku to Enrich, usługa będąca własnością i obsługiwana przez Crisp.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Wtyczka do przeglądarki

Mają Państwo możliwość uniemożliwienia archiwizacji plików cookies poprzez odpowiednie zmiany w ustawieniach Państwa przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać w pełni z wszystkich funkcji tej strony. Ponadto mają Państwo możliwość uniemożliwienia rejestrowania przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec zapisywania danych

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu jego danych przez etracker, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie:Więcej informacji na temat ochrony danych w etracker można znaleźć tutaj.

Przetwarzanie danych na zlecenie

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych z etracker & Crisp i w pełni wdrażamy rygorystyczne przepisy niemieckich agencji ochrony danych podczas korzystania z etracker i Crisp.

Okres archiwizacji

Dzięki Crisp. wszystkie przechowywane dane starsze niż dwanaście miesięcy są automatycznie usuwane co roku.

Google-Maps

Nasza strona internetowa korzysta z Google Maps, aby wyświetlić naszą lokalizację i zapewnić wskazówki. Jest to usługa świadczona przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (dalej: Google).

W przypadku dostępu do komponentów Google Maps zintegrowanych z naszą stroną internetową, Google przechowuje plik cookie na Twoim urządzeniu za pośrednictwem przeglądarki. Ustawienia użytkownika i dane są przetwarzane w celu wyświetlenia naszej lokalizacji i stworzenia opisu trasy. Ten plik cookie zazwyczaj nie jest usuwany przez zamknięcie przeglądarki, ale wygasa po pewnym czasie, chyba że zostanie ręcznie usunięty przez użytkownika.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na takie przetwarzanie, mają Państwo możliwość uniemożliwienia instalacji plików cookie poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku nie będzie można korzystać z „Google Maps” lub tylko w ograniczonym zakresie.

Korzystanie z „Google Maps” oraz informacje uzyskane za pośrednictwem „Google Maps” podlegają warunkom korzystania z Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=en oraz warunkom korzystania z „Google Maps” https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Ochrona danych w przypadku wniosków i procedury składania wniosków

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu realizacji procedury składania wniosków. Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy wnioskodawca przekazuje administratorowi danych odpowiednie dokumenty aplikacyjne pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza internetowego na stronie internetowej. Jeżeli administrator danych zawrze z kandydatem umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z wymogami prawnymi. Jeżeli administrator danych nie zawrze z wnioskodawcą umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie czterech miesięcy od powiadomienia o decyzji odmownej, o ile nie sprzeciwiają się temu inne uzasadnione interesy administratora danych. Innym uzasadnionym interesem w tej relacji jest np. ciężar dowodu w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (Gleichbehandlungsgesetz).

Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z LinkedIn

Administrator zintegrował komponenty LinkedIn Corporation na tej stronie internetowej. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom z istniejącymi kontaktami biznesowymi łączenie się i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Spółką operacyjną LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, STANY ZJEDNOCZONE. Za kwestie związane z prywatnością poza STANAMI ZJEDNOCZONYMI odpowiada LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent LinkedIn (wtyczka LinkedIn), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlacza odpowiedniego komponentu LinkedIn LinkedIn. Więcej informacji na temat wtyczki LinkedIn można znaleźć pod adresem https://developer.linkedin.com/plugins. W trakcie tej procedury technicznej LinkedIn uzyskuje wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedził podmiot danych.

LinkedIn otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu LinkedIn, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na LinkedIn w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie przycisk LinkedIn, czy nie. Jeśli taka transmisja informacji do LinkedIn nie jest pożądana dla osoby, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta LinkedIn przed wywołaniem naszej strony internetowej.

LinkedIn zapewnia pod adresem https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls możliwość rezygnacji z subskrypcji wiadomości e-mail, wiadomości SMS i ukierunkowanych reklam, a także możliwość zarządzania ustawieniami reklam. LinkedIn korzysta również z usług podmiotów stowarzyszonych, takich jak Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame. Ustawienie takich plików cookie można odrzucić pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązująca polityka prywatności LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka plików cookie LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Przepisy o ochronie danych dotyczące zastosowania i wykorzystania YouTube

Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne umieszczanie klipów wideo i innych użytkowników, a także ich bezpłatne przeglądanie, recenzowanie i komentowanie. Spółką operacyjną YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, STANY ZJEDNOCZONE. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można uzyskać pod adresem https://www.youtube.com/yt/about/en/. W trakcie tej procedury technicznej YouTube uzyskuje wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedził podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w serwisie YouTube, YouTube rozpoznaje przy każdym wywołaniu podstrony zawierającej film YouTube, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez YouTube i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube otrzyma informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, w momencie wywołania naszej strony internetowej jest zalogowana w YouTube; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie film YouTube, czy nie. Jeśli takie przekazywanie informacji do YouTube nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, można temu zapobiec, jeśli osoba, której dane dotyczą, wyloguje się z własnego konta YouTube przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Postanowienia YouTube dotyczące ochrony danych, dostępne pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 ust. 1 lit. a GDPR służy jako podstawa prawna operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce np. w przypadku, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b GDPR. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Czy nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, przez który wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c GDPR. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby gość uległ wypadkowi w naszej firmie i jego nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wtedy przetwarzanie byłoby oparte na art. 6(1) lit. d GDPR. Wreszcie, operacje przetwarzania mogłyby być oparte na art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Ta podstawa prawna jest stosowana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeśli przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których takie interesy są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. Uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie 2 GDPR).

Informacja / odwołanie / anulowanie

Na podstawie federalnej ustawy o ochronie danych osobowych mogą Państwo bezpłatnie zwrócić się do nas z pytaniami dotyczącymi gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych oraz ich poprawiania, blokowania, usuwania lub odwoływania udzielonej zgody. Zwracamy uwagę, że mają Państwo prawo do korekty nieprawidłowych danych lub usunięcia danych osobowych, o ile temu żądaniu nie stoi na przeszkodzie ustawowy obowiązek przechowywania danych.

Inspektor ochrony danych:

Kurt Huthoff
Numer telefonu: +49 151 58566149