Napędy liniowe PSF-EX / PSF-M-EX

Napęd liniowy z atestem ATEX oraz mechanicznym zabezpieczeniem przed awarią zasilania lub ręczna korekta

Okienko do odczytu wskaźnika LED w strefach zagrożonych wybuchem

Zaciski przyłączy dla stref zagrożonych wybuchem

Bezstykowy, nieścieralny pomiar położenia przy użyciu czujnika Halla do precyzyjnej regulacji

PSF-EX / PSF-M-EX

Napęd liniowy PSF-EX / PSF-M-EX z zatwierdzeniem ATEX i mechanicznym zabezpieczeniem przed awarią zasilania lub ręczna korekta jest wyposażony w funkcję bezstykowego, nieścieralnego pomiaru położenia przy użyciu czujnika Halla do precyzyjnej regulacji. Zintegrowana sprężyna zasilająca zapewnia zabezpieczenie przed awarią w przypadku zaniku zasilania, opcjonalnie z wsunięciem lub wysunięciem trzpienia.

– Zatwierdzenie ATEX

– Ręczna obsługa, także w strefach zagrożonych wybuchem

– Zintegrowana sprężyna zasilająca

– Zintegrowany pozycjoner z sygnałem zwrotnym

– Funkcja automatycznego uruchomienia

– II 2G Ex h db eb IIC T6, T4 Gb

– II 2D Ex h tb IIIC T80°C, T100°C Db

DANE TECHNICZNE

Produkt

Siła

Czas reakcji

Skok roboczy

Napięcie zasilania

PSF-401-EX 1 kN 0,3 mm/s 40 mm 24 VAC + DC, 100 – 240 VAC
PSF-402-EX 2 kN 0,3 mm/s 40 mm 24 VAC + DC, 100 – 240 VAC
PSF-402.1-EX 2 kN 0,9 mm/s 40 mm 24 VAC + DC, 100 – 240 VAC
PSF-402.2-EX 2 kN 2 mm/s 40 mm 24 VAC + DC, 100 – 240 VAC
PSF-M401-EX 1 kN 0,5 / 0,75 / 1,0 mm/s 40 mm 24 VAC + DC, 100 – 240 VAC
PSF-M402-EX 2 kN 0,5 / 0,75 / 1,0 mm/s 40 mm 24 VAC + DC, 100 – 240 VAC
PSF-M405-EX 5 kN 0,5 / 0,75 / 1,0 mm/s 50 mm 24 VAC + DC, 100 – 240 VAC

DO POBRANIA

Opis produktu

Opis

Data

Download

Opis produktu PSF-EX

02.2023

Opis produktu PSF-M-EX

02.2023

Dane techniczne

Opis

Data

Download

Dane techniczne PSF-401-EX & PSF-402-EX

02.2023

Dane techniczne PSF-402.1-EX

02.2023

Dane techniczne PSF-402.2-EX

02.2023

Dane techniczne PSF-M-EX

02.2023

Certyfikat badania typu UE TPS 22 ATEX 110398 0002 X

04.2023

Forma Nowa Adaptacja

02.2023

Instrukcje obsługi

Opis

Data

Download

Instrukcja obsługi PSF-EX (ATEX)

04.2023

Instrukcja obsługi PSF-EX (IECEx)

04.2023

Instrukcja obsługi PSF-M-EX (ATEX)

04.2023

Instrukcja obsługi PSF-M-EX (IECEx)

04.2023