Napędy liniowe PSF-EX / PSF-M-EX

Napęd liniowy z atestem ATEX oraz mechanicznym zabezpieczeniem przed awarią zasilania lub ręczna korekta

Okienko do odczytu wskaźnika LED w strefach zagrożonych wybuchem

Zaciski przyłączy dla stref zagrożonych wybuchem

Bezstykowy, nieścieralny pomiar położenia przy użyciu czujnika Halla do precyzyjnej regulacji

PSF-EX / PSF-M-EX

Napęd liniowy PSF-EX / PSF-M-EX z zatwierdzeniem ATEX i mechanicznym zabezpieczeniem przed awarią zasilania lub ręczna korekta jest wyposażony w funkcję bezstykowego, nieścieralnego pomiaru położenia przy użyciu czujnika Halla do precyzyjnej regulacji. Zintegrowana sprężyna zasilająca zapewnia zabezpieczenie przed awarią w przypadku zaniku zasilania, opcjonalnie z wsunięciem lub wysunięciem trzpienia.

– Ochrona EX zgodnie z ATEX:
   TPS 22 ATEX 110398 0002 X
   Ex db eb IIC T6/T4 Gb
   Ex h db eb IIC T6/T4 Gb
   Ex tb IIIC T80°C/T100°C Db
   Ex h tb IIIC T80°C/T100°C Db

– Ochrona EX zgodnie z IECEx:
   IECEx TPS 22.0019X (www.iecex.com)
   Ex db eb IIC T6/T4 Gb
   Ex tb IIIC T80°C/T100°C Db

– Ręczna obsługa, także w strefach zagrożonych wybuchem

– Zintegrowana sprężyna zasilająca

– Zintegrowany pozycjoner z sygnałem zwrotnym

– Funkcja automatycznego uruchomieniaDANE TECHNICZNE

Produkt

Siła

Czas reakcji

Skok roboczy

Napięcie zasilania

PSF-401-EX1 kN0,3 mm/s40 mm24 VAC + DC, 100 – 240 VAC
PSF-402-EX2 kN0,3 mm/s40 mm24 VAC + DC, 100 – 240 VAC
PSF-402.1-EX2 kN0,9 mm/s40 mm24 VAC + DC, 100 – 240 VAC
PSF-402.2-EX2 kN2 mm/s40 mm24 VAC + DC, 100 – 240 VAC
PSF-M401-EX1 kN0,5 / 0,75 / 1,0 mm/s40 mm24 VAC + DC, 100 – 240 VAC
PSF-M402-EX2 kN0,5 / 0,75 / 1,0 mm/s40 mm24 VAC + DC, 100 – 240 VAC
PSF-M405-EX5 kN0,5 / 0,75 / 1,0 mm/s50 mm24 VAC + DC, 100 – 240 VAC
PSF-M410-EX10 kN0,33 / 0,25 / 0,17 mm/s50 mm24 VAC + DC, 100 – 240 VAC

Downloads

Opis produktu

Opis

Data

Download

Broszura PSF-EX

02.2023

Broszura PSF-M-EX

02.2023

Dane techniczne

Opis

Data

Download

Dane techniczne PSF-401-EX & PSF-402-EX

02.2023

Dane techniczne PSF-402.1-EX

02.2023

Dane techniczne PSF-402.2-EX

02.2023

Dane techniczne PSF-M-EX

02.2023

Certyfikat badania typu UE TPS 22 ATEX 110398 0002 X

04.2023

Forma Nowa Adaptacja

02.2023

Instrukcje obsługi

Opis

Data

Download

Instrukcja obsługi PSF-EX (ATEX)

10.2023

Instrukcja obsługi PSF-EX (IECEx)

10.2023

Instrukcja obsługi PSF-M-EX (ATEX)

10.2023

Instrukcja obsługi PSF-M-EX (IECEx)

10.2023