Napędy EX-Proof

Napędy z ochroną przeciwwybuchową

PS-AMS PSQ-S

Inteligentny napęd niepełnoobrotowy z nową kompaktową obudową i punktem dostępu Wi-Fi umożliwia łatwą i bezprzewodową parametryzację oraz diagnostykę.

Do produktów

PSF-EX / PSF-M-EX

Napęd liniowy z mechanicznym zabezpieczeniem przed awarią zasilania i atestem ATEX

Do produktów